Økt effektivitet og fortjeneste

8 av 10 kunder øker sin effektivitet med Handyman i følge undersøkelser.

Kundene forteller om økt produktivitet og redusert papirarbeid på kontoret. De som jobber ute jobber mer effektivt. Mange manuelle rutiner kan elimineres med Handyman. Dobbeltregistreringer unngås og feilkilder i faktureringsprosessen blir borte.

Lett å lære og lett å bruke

Handyman er enkel og brukervennlig slik at du lettere kan gjøre jobben din.

Handyman er laget for å forenkle arbeidsprosesser. Registrering av timer og materialforbruk, og dokumentasjon av hva som er gjort går raskt og enkelt.
Egendefinerte ordlister, tegning på bilder og effektive sjekklister gjør registreringen enkel og riktig.

Enklere dokumentasjon

Kravene til dokumentasjon og rapportering øker

Dokumentasjon og rapportering blir viktigere når dine kunder stiller krav til din leveranse. Med Handyman er dokumentasjon av arbeid og kostnader en naturlig del av hverdagen.
Egendefinerte sjekklister, servicerapporter og mange standardrapporter gjør det lett å møte kundenens krav til informasjon.

Handyman for mange bransjer

Handyman kan brukes av bedrifter i mange bransjer

Vi tar oss tid til å forstå dine behov, arbeidsprosess og organisasjon for å finne den rette løsningen, uansett om dette er med begrenset funksjonalitet eller en komplett ende-til-ende løsning. Handyman er modulbasert, og inneholder en mengde muligheter for konfigurering og tilpasninger slik at din hverdag blir mest mulig effektiv.