Strøm og Energi

Mobil ordre- og timehåndtering for strøm og energiselskaper

strøm

Utfordringen
Næringens behov for å oppgradere infrastruktur, nett, drift, AMS, og ikke minst myndigheters eksisterende og fremtidige pålegg og forskrifter.

I gjennomsnitt utgjør 25% av et energiselskaps drift- og vedlikeholdsbudsjett arbeidsoppgaver knyttet til ineffektiv, ikke-optimalisert arbeid på grunn av manglende operativ synlighet, sier bransjeanalytikere.

Problemet
Redusere manuelle ikke-produktive prosesser, samt effektivisere dokumentasjonsprosessen. Teknologi er viktig, men å vite hvordan du virkelig kan utnytte f.eks. ny funksjonalitet, og data disse systemene skaper er minst like kritisk. Dette er ikke alltid en del av den initielle systemimplementeringen, men vi har erfaring fra å gjøre dette som del av hovedprosjekt, men også gjøre det i etterkant.

For å dra full nytte av nye funksjoner bør selskapene gjøre endringer i de riktige forretningsprosesser for å konvertere data til virkelig kunnskap, som deretter kan bidra til å finjustere og optimalisere feltarbeidet. Dette er en formidabel utfordring: Mens 100% av «best i klassen» -bedrifter arbeider mot å øke produktiviteten i feltarbeidet (i et bredt spekter av bransjer), sier samtidig 58% at dårlig definerte forretningsprosesser er måten å oppnå dette målet på (ifølge AberdeenGroup).

workforce productivity

Løsningen
Handyman tilgjengeliggjør automatiserte, regelbaserte verktøy som reduserer behovet for manuelle rutiner.
De fleste verktøy kan enkelt få tilgang til sanntidsdata fra felten ved å utnytte mulighetene til såkalte «work management» -applikasjoner.
Ved å utnytte disse dataene riktig, og dermed skape et klarere bilde av hvordan serviceteknikere bruker tiden sin, kan energiselskapene implementere kostnadseffektive tiltak som skaper rask verdi.

Mellom teknikeres mange «start og stopp“ hver dag, ligger det gode muligheter for å øke effektiviteten. Effektivitet er faktisk et kritisk punkt for å realisere skjulte verdier, da det gir viktig tallmateriale som kan brukes til å lede utvikling, planlegging og ledelse av feltarbeid.

Nytteverdien
Effektiv drift med lavere og forutsigbare kostnader, samt et effektivt dokumentasjonsverktøy.

Effektiv drift av energiselskaper – og strømprodusenter
Mobile arbeidsteam muliggjør en enorm mulighet for å oppnå forbedringer i effektivitet, kostnadsreduksjoner og tjenesteleveranse. Analytikere anslår at denne type verktøy kan redusere inntil 25% av deres drifts- og vedlikeholdsbudsjettet dersom feltarbeidet var fullt ut optimalisert.

Mange selskaper har allerede investert i verktøy for å oppnå bedre service og øke driftsstabiliteten, men de fleste mangler en enkel måte å oppnå resultater gjennom virkelige tidsanalyser. Med alle de «start og stopp“ en tekniker gjør i løpet av en arbeidsdag, ligger det store muligheter for å øke effektiviteten.

 

Kundecase

Skagerak Elektro

Handyman har endret alle våre manuelle rutiner i forbindelse med timeregistrering
Erik Klausen, , Skagerak Elektro