Fiskeri og oppdrettsnæring

Mobil dokumentasjon for fiskeri og oppdrettsnæring

Fiskeriopprett
Fiske og oppdrettnæringen har som resten av marin sektor gjennomgått store forandringer. Tidligere handlet foredling i stor grad om å kunne lagre fisken uten å fryse den. Moderne produksjonsmåter og økt konkurranse stiller også store krav til produksjonsprosesser og effektiv drift.

Raskere og billigere transport har åpnet for nye markeder og produkter. At det også er mulig å fly fisk til Asia, for deretter å foredle den og sende den til EU har gjort at foredlingsindustrien i Norge har måttet omstille seg. Det har foregått en omfattende automatisering som har endret arbeidet til et mer teknologisk og mindre ensformig arbeid.

Denne omstillingsprosessen (forretningsmessig og teknologisk) er utfordrende for alle ledd i næringen.

Krav til døgnkontinuerlig drift, feilretting, og dokumentasjon er avgjørende for å kunne levere produktene i tide og iht. avtaler.
Handyman kan bistå alle ledd i de fleste av disse arbeidsprosessene uten å skape byråkrati og merarbeid, snarere effektivisere, dokumentere og optimalisere.

Det er ganske lett å finne områder å forbedre, utfordringen er å finne standardiserte verktøy som muliggjør dekning for mer enn ett område av gangen. Det er ikke bare snakk om teknologi – det er like viktig å parallelt håndtere involverte mennesker. Handyman har kunnskap og erfaring til å levere hurtige implementeringsprosjekter, både i inn og utland – og på flere lokasjoner samtidig.

Kundecase

Follo Elektriske

Handyman gjør det enkelt å få en korrekt beskrivelse av innsatsfaktorer som tid og forbruk, samt dokumentasjon på utførte oppdrag.
Jørn Skuterud, Daglig leder, Follo Elektriske