VVS

Mobile løsninger for VVS-bransjen

Mobil programvare for VVS bedrifter med behov for et effektivt administrasjonsverktøy.

Plumber

Handyman tilbyr deg et enestående verktøy for å gi deg kontroll over hvordan din VVS-bedrift forvalter ressursene i felten, og dermed effektivt levere tjenester. VVS-serviceavtaler og kontrakter kan administreres ved hjelp Handyman.

VVS-teknikere er ofte spesialister innenfor installasjon eller vedlikehold og reparasjon. Teknikere kan jobbe for store eller små selskaper, eller direkte for en produsent eller grossist. VVS-teknikere i denne sektoren må ofte respondere på utfordringer døgnet rundt. VVS-folk er enige om at en kritisk suksessfaktor i denne bransjen er å være i stand til å selge løsninger til kunder effektivt, videre å få dem til å forstå problemet og erkjenne behovet for å investere i nye deler eller nye anlegg.

Dokumentasjon av miljøfarlig avfall.

Handyman har en egen modul for dokumentasjon av miljøfarlig avfall (gass, kjølevæske osv.). Denne modulen kaller vi Material Accounting, og dekker alle de krav myndighetene har til sporing og dokumentasjon.

Kundecase

Skagerak Elektro

Handyman har endret alle våre manuelle rutiner i forbindelse med timeregistrering
Erik Klausen, , Skagerak Elektro