For å kunne benytte nyeste versjon av Handyman Mobile for iOS, krever vi at du har versjon 7.9.4 eller nyere på kontoret. Ta kontakt med vår support hvis du trenger denne versjonen.


Handyman Mobile for iOS er tilgjengelig på Apple’s App Store. Etter installasjon fra App Store får man automatisk oppdatert sine enheter når vi publiserer nye versjoner. Klikk på bildet under for å installere Handyman fra App Store.


Den første utgaven vil ikke ha alle funksjoner tilgjengelig, men den kan benyttes til de aller fleste oppgaver på en ordre i daglig bruk.
Se her for en oversikt over hva som er med, og når det kommer mere.