Handyman er en tjeneste laget for bedrifter med folk i felten. Via vår brukervennlige app gir Handyman Mobile en enklere hverdag der alt registreres der informasjonen oppstår. Informasjonen sendes automatisk til ordre- og økonomisystemet. Ved hjelp av Handyman Office holder du oversikten på kontoret. Enklere blir det ikke!

I tillegg til kjernefunksjonene beskrevet over, har Handyman en rekke tilleggsmoduler som f.eks. Service Management, Logistikk, Ressursplanlegging og Elektronisk kjørebok. Handyman har integrasjoner mot de fleste store økonomisystemene.