Vi har gleden av å presentere Handyman Mobile for iOS

Vi er i ferd med å erstatte vår app for Handyman Mobile med en helt ny app som kan benyttes på iOS, Android og Windows 10. Nå har vi kommet så langt med dette arbeidet at vi gjør iOS versjonen tilgjengelig for våre kunder.

Den første utgaven vil ikke ha alle funksjoner tilgjengelig, men den kan benyttes til de aller fleste oppgaver på en ordre i daglig bruk.

Se under for en oversikt over hva som er med, og når det kommer mere.

Oversikt over funksjoner og i hvilken versjon de blir inkludert

Versjon 1.5

Versjon 1.6 (Juni)

Senere i 2018

Registrering av alle typer data på alle ordretyper
Materiell, Timer, Sjekklister, beskrivelser
Scanne strekkoder ved registrering av materiell
Legge til bilder og tegne på bilder
Bruk kamera eller hent fra bildebibliotek
Se på alle dokumenter på ordre
Unntak er kursfortegnelse som kommer noe senere
Timeliste for egne registreringer
Aktivere ledige ordre
Avslutte ordre og sjekklister med signatur
Opprette ny ordre i felt
Vise ordre på kart
Alle varianter av Google kart inkludert Streetview
Spør kontoret om beholding for vare
Hvem har varen og hvor mye finnes det på lager
Bruke ordbøker (Oppgave, hva, hvor) ved skriving av tekst
Avdelingsdokumenter
Kundeliste med søk etter kunde på kontroret
Ordreoversikt
Sjekklisterapport
Servicerapport
Hendelser
Støtte for hendelsesmodulen i Handyman Office
Hurtig føring av fravær
Ny funksjon der man kan føre fravær og ferie for en tidsperiode
Redigere utstyr i felt
Servicemodul
NFC scanning/programmering
Kun lesing støttes i iOS enn så lenge. Vi håper dette endrer seg med iOS 12 senere i år
Kjørebok integrasjon
Historikk for utstyr
Servicemodul
Tilbudsmodul
Opprette tilbud til kunde i felt (Krever egen lisens)
"Mine oppgaver" - kobling mot planlegger
Bestilling direkte fra grossist
Henting av pakksedler etter kjøp hos grossist
Lagerstyring med telling av lager
Redigering av kursfortegnelser
Redigere Word og Excel dokumenter
Timeføringsvarsel
Signering av uke
Kunde kan godkjenne/signere for arbeid utført på arbeisstedet
Sammenhengende timeføring
Start/stopp dag og registrer tidsforbruk uten opphold
Hurtigliste for timer & kostnader
Integrasjon emed innebygd kalender på telefonen
Føring av tid med stoppeklokker