Handyman Hendelsesmodul

Modulen introduserer en ny dimensjon i din kunde- og ordrehåndtering, nemlig automatiske varsler med SMS og epost til gitte mottakere (interne og eksterne).

Vil kundene dine ha glede av å vite når servicepersonell kommer? Har du husket å bestille materiell til jobben? Har kontrollen blir utført til avtalt tid?

Hvilken positiv samhandling kan din organisasjon trekke av god intern- og kundekommunikasjon?

Handyman befester sin posisjon som det beste og mest brukervennlige produktet for mobile feltservice, ved å introdusere Handyman Hendelsesmodul. Skreddersydd for servicebedrifter, tilpasset servicepersonell og med fokus på en ting: kvalitetssikring av leveransen.

Ved  å  benytte Hendelsesmodulen utfører Handyman selve oppgaven med løpende oppfølgingen av ordreflyt. Dette tilpasses hver enkelt kundes behov ut i fra de rutiner dere ønsker å drive forretning.

 

Nytteverdi

  • Kunden får alltid rett informasjon til rett tid
  • Kunden vet alltid til hvem og hvor de skal henvende seg
  • Kunden er alltid oppdatert på progresjon i leveransen sin
  • Arbeid pro-aktivt (forkant) ikke re-aktivt (etterkant)
  • Alle ansatte forholder seg til samme rutiner og arbeidsprosess
  • Varslinger og påminnelser til egne ansatte slik at tjenestene leveres iht. avtale
Se flere moduler her

Støttefunksjon

Eventmodulen gir deg som bruker en støttefunksjon, ved å bidra til å huske de små og store oppgavene i arbeidsdagen.

I tillegg til å gi en hyggelig påminnelse om at oppgaver står til forfall kan disse også automatisk eskalere til andre i bedriften. Dette er nyttig dersom viktige oppgaver ikke blir tatt tak i på grunn av uforutsette hendelser, slik som sykdom.

Ikke vent til kunden ringer og minner deg på oppgavene som skulle vært utført. Jobb i forkant og sørg for at kunden er godt informert underveis.

Du trenger ikke bruke unødig tid på å følge opp rutineoppgaver i organisasjonen. Handyman gir deg oversikt over det som krever din oppmerksomhet. I tillegg varsler systemet om noe kommer i skade for å bli glemt.

For service- og kontorpersonell gir dette et verktøy for å bedre holde rede på de oppgavene som skal utføres, og sørger for at de viktigste blir prioritert først.


Tips:

En svært god løsning er å kombinere Hendelsesmodulen med Handyman Rapporteringsmodul for full synlighet i alle deler av bedriften.

Dette gir full fleksibilitet for samkjøring av statistiske data fra Handyman og eventuelle andre systemer.