Flåtestyring

Flåtestyring gir bedrifter mulighet til å øke omsetningen, effektivisere driften og bedre kvaliteten tjenestene.

Systemet er webbasert med et bredt utvalg av funksjoner og muligheter og man får en fullstendig oversikt over bedriftens kjøretøy i sanntid.

Funksjoner:

 • Sporing i sanntid på kart - Europeisk dekning
 • Rapportgenerator - En mengde varianter
 • Sonealarm (Geo Fence) - Varsling inn/ut av sone
 • Sporloggsdata - Se kjørte ruter i kartbildet
 • Alarminngang for varsling ved hendelse
 • Applikasjon for smarttelefon
 • Waypoints (soneregistrering)
 • POI (point of interest)-import og rapporter
 • Alarmer - Tilpass alarmer etter dine behov
 • Føreridentifisering
Se flere moduler her

Kundebasert utvikling

Vår systemutvikling er basert på ønsker og tilbakemeldinger fra våre kunder, og på denne måten fremtidssikrer vi systemene våre.

Fordeler

 • Logistikkoptimalisering og oversikt over hvor kjøretøy, maskiner eller andre gjenstander befinner seg.
 • Rapporter og dokumentasjon. Kjøre-, timeteller-, utnyttelserapporter mm
 • Grunnlag for fakturering
 • Sikring av verdier og alarmfunksjoner
 • Planlegging av service
 • Servicemodul med muligheter for vedlikehold av servicebiler
 • Automatisk avlesning av time og triptellere
 • Temperaturavlesning og varsling
 • Send kjøreordre direkte til bil og toveiskommunikasjon med sjåfør