Handyman lønnsgodkjenning

Modulen forenkler lønnsgodkjennings-prosessen betydelig. Det man tidligere brukte dager på, kan nå utføres i løpet av minutter. Besparelsene er betydelige, ja, til og med overraskende for noen.

Fordelene ved å benytte modulen:

 • Raskere og mer oversiktlig godkjenning av lønnstimer
 • Redusert administrasjon
 • Færre feilføringer

Handyman Lønnsgodkjenning blir fort det viktigste verktøyet for avdelingssjefer og lønnspersonell. Det gir uante muligheter for økt kvalitetssikring, timegodkjenning og eliminering av feilføring.

Timer som er registret på definerte lønnsarter, bli presentert for ansvarshavende slik at timer og andre kostnader kan verifiseres på en hurtig og sikker måte. Det kan også gjøres korrigeringer på registreringene om nødvendig.

For brukere av systemet er det oversiktsbildet som gir den store verdien. Selskaper som Recover, Firesafe og Mesta benytter dette for raskt å se gjennom registreringer, finne avvik og eventuelt rette dem.

Alle endringer rapporteres også tilbake til utebruker som vil kunne ta ut sin egen timeliste hvor endringer også kommer med, naturligvis via mobilklienten.

 

Hvilke bransjer passer produktet for?

 • Bygg og anlegg
 • Generell service og installasjon
 • Maskinentreprenører
 • Prosjektorienterte organisasjoner
 • Heis og rulletrapp
 • Sikkerhet
 • Facility Management
 • Ventilasjon og kulde
 • Elektro og VVS
 • Strøm og energi
Se flere moduler her

Forenkler og automatiserer

Handyman HAM er et viktig forretningsverktøy.

Ingen ønsker å utbetale lønn basert på feil grunnlag. Eksport av data til lønnssystemet kan enten gjøres manuelt eller automatisk.

Viktige funksjoner:

 • Se alle føringer per ansatt, per uke, per lønnsartkategori og per lønnsart
 • Korrigering ved å flytte eller splitte føringer
 • Se prosjekt, ordre, kommentarer, tidsstempel, ukedager, aktiviteter mm. timer er ført mot
 • Summering og totaler på ansatt, uke, lønnsart etc.
 • Avslå registreringer med kommentar
 • Eksport til lønnssystemer
 • Standard eksporter til Huldt & Lillevik og Visma Lønn
 • Eksport til andre timeregistrereringsverktøy
 • Plug-ins for rapportering og kontroll