Materialregnskap

Med introduksjon av nye EU regler har bransjen behov for enda bedre prosesser knyttet til kontroll av kjølegasser, spesielt innenfor fluorholdige klimagasser. Vi har lyttet til våre kunder og Handyman tilbyr nå en ferdig integrert løsning for å gjøre rapporteringen enkel.

Ved å registrere all bruk av disse gassene, kan Handyman raskt rapportere aktuelt forbruk innenfor en tidsperiode. Ferdige rapporter finnes på mange nivåer. Ved å jevnlig melde inn og kontrollere hvert enkelt anlegg har Handyman full kontroll på forbruk og svinn i alle ledd av prosessen. Det gjør at din bedrift kan tilfredsstille kravene myndighetene setter, uten at det går ut over produktivitet eller effektiviteten til den enkelte ansatte. Snarere tvert imot vil dette være et konkurransefortrinn for de bedriftene som kan vise til ryddige og transparente materiellregnskap.

Nøkkelverdier
• Full kontroll på forbruk og lekkasje
• Enklere rapportering
• Tilpasset kjølebransjens behov
• Full anleggshistorikk på et sted

Modulen inneholder

  • Egne sjekklister for lekkasjekontroll
  • Egne rapporter tilpasset myndighetskrav til dokumentasjon
  • Full sporing på alt F-gassforbruk
  • Forbruksrapport per anlegg
  • Lagerrapport på F-gass