Handyman ble etablert i 1985 og siden 1998 har bedriften utviklet programvare for håndholdte terminaler (Smartphones/nettbrett). Handyman har hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Sverige, Tyskland, Danmark og Slovakia. I Norden er Handyman markedsledende og er på god vei til å oppnå samme status i flere land i Europa. Nærmere 35.000 brukere fordelt på over 1.700 kunder opplever Handyman som et konkurransefortrinn i et marked hvor serviceleveranse stadig blir viktigere. Handyman er del av GSGroup som består av 130 svært engasjerte mennesker som utvikler og leverer løsninger for optimalisering av mennesker og ressurser, lokalisert i 8 land. Svært solide eiere bidrar til langsiktighet.

 .

Eierskap

I de seneste 19 årene har selskapet hatt den samme sterke industrielle eier (AS Atlantis Vest), som har investert i en langsiktig utvikling av selskapet og gjort oss til den sterke aktøren vi er i dag.

 .

Mobilitet

Handyman kan brukes på Windows Mobile og Android PDA og Smarttelefoner/tablets, og ikke minst Windows PCer. Synkronisering gjør at teknikeren kan bruke Handyman uavhengig av om man har lokal nettdekning eller ikke. Han vil kunne jobbe videre inntil han får dekning igjen, uten problemer og ergrelser.

.

Brukervennlighet

I motsetning til hva som kanskje er tilfelle for en kontormedarbeider, har mangler i brukervennlighet og funksjonalitet stor innvirkning på en teknikers produktivitet. Handyman er utviklet for å være en trofast følgesvenn for teknikere i deres daglige arbeid. Over 1500 kunder med mer enn 35.000 daglige brukere beviser at Handyman lever opp til dette løftet.

.

Programvare

I motsetning til mange andre løsninger, er Handyman en ekte standard programvare. Omfattende funksjonalitet og erfaringer fra flere hundre kundeinstallasjoner  er implementert, og er lett tilgjengelig direkte ut fra standard Handyman.

.

Fleksibilitet

Ingen serviceorganisasjoner er helt like. Men alle følger de samme grunnleggende prosessene, og de fleste har individuelle behov. Handyman kan lett tilpasses de enkelte kravene organisasjonen har, uten at man trenger programmeringskunnskaper, da det finnes et utall konfigurasjonsmuligheter.