Spørsmål og svar

SQL Server

 • Har vi en kompatibel SQL server?
  Handyman Office (fra versjon 7.9.1) er kompatibel med SQL Server 2008 og nyere.
  1. Åpne Handyman Control Center
  2. Velg SQL Serversql server
  3. I den røde firkanten på bildet over vil du se hvilken versjon av SQL dere har idag.
  • Står det her at dere har Microsoft SQL Server 2005; ta kontakt med support for å planlegge oppgradering av denne.
  • Har dere Microsoft SQL Server 2008 eller nyere kan dere oppgradere Handyman Office.
  NB! Anbefaler at dere gjør dere kjent med innholdet i versjonsnotatet for denne versjonen.
 • Vi har SQL 2005, hvordan går vi frem for å oppgradere denne?
  Support Handyman vil planlegge og gjennomføre oppgradering av SQL server for de kundene som trenger dette. Dette oppdraget faktureres etter fastpris. Ta kontakt med Support på tlf 22 79 76 33, eller send oss en epost: support@gsghandyman.no.
 • Vi har SQL Server 2005, betyr det at vi ikke får oppgradert Handyman Office?
  Ja det stemmer. Oppgradering er kun mulig med SQL Server 2008 eller nyere. Dere må oppgradere SQL serveren. NB! Vi anbefaler på det sterkeste at oppgradering av SQL server utføres av Handyman eller konsulenter verifisert av oss. Ved forsøk på å oppgradere Handyman Office til 7.9.1 vil dere bli presentert for en feilmelding, og oppgraderingen blir avbrutt. Tidligere versjoner av Handyman Office er fortsatt kompatible med SQL versjon 2005 (f.eks versjon 7.8.3).

Kjørebok og flåtestyring

 • Jeg har tildelt deltager GPS reiselogg-lisens, men deltager får ikke reiseloggen på mobilen, hvorfor?
  Her ser det ut til at lisensen er tildelt, og da bør følgende punkter kontrolleres:
  1. Har deltager lagt inn korrekt brukernavn og passord?
   1. Gå til Innstillinger > Tilkoblinger > "Oppgi legitimasjon"  på mobilen
   2. PS! Brukernavn skal inneholde både kundenummer og brukernavnet: kundeid_brukernavn 
  2. Har dere konfigurert lønnsarter som skal brukes til GPS reiselogg?
   1. I Handyman Office gå til Konfigurasjon > Lønnsarter
   2. Gå inn på lønnsarten som skal brukes med kjøreboken
   3. Velg fliken "Kjørebok/GPS reiselogg"
   4. Kontroller at det er avhuket i boksen for "Tilgjengelig for registrering av GPS-reiselogg"
 • Hvordan setter jeg opp GPS reiselogg (kjørebok) i Handyman?

  Handyman Mobile er integrert med vår kjørebok.

  Formålet med integrasjonen er å benytte turer som er automatisk registrert med GPS i kjøreboken til å fakturere reisetid og kjørelengde på en ordre. I tillegg vil Handyman oppdatere kjøreboken med informasjon om hvilken ordre som turen ble koblet til samt en del andre opplysninger.

  Hva skal til?

  På telefon eller nettbrett:

  • Handyman for Android versjon 7.9.2.31 eller nyere

  På kontoret

  • Handyman Office versjon 7.9.2 eller nyere
  • Kjøp av abonnement på kjørebok og installasjon av GPS enhet i bilene gjøre med avtale med den enkelte leverandør av kjørebok.

  Hvordan virker det?

  Konfigurering i Handyman Office

  Noe konfigurering må gjøres i Handyman Office før funksjonen i Handyman Mobile kan benyttes:
  1. Ny lisesnøkkel. Det må utstedes ny lisensnøkkel som angir at firma har GPS reiselogg
  2. Lønnsarter som skal benyttes må konfigureresFliken "Kjørebok / GPS-reiselogg" inneholder innstillinger som må slås på: GPS_Travellog_settings_salarycode
   1. "Tilgjengelig for registrering av GPS reiselogg" må være aktiv på minst en lønnsart av typen Kilometer for at man skal kunne registrere kjørelengde på Handyman Mobile. Tilsvarende må minst en lønnsart med enhet "Tid/annet" og type "Normaltid" være aktiv med innstillingen for at reisetid skal kunne registreres.
   2. Andre utgifter som parkering, bomring og ferje aktiveres hvis enhet på lønnsart er "Beløp" og innstillingen er aktiv.
   3. Her angir man også om kjørebok informasjon kreves. Da kan man fylle ut formål og andre opplysninger om turen. Man velger også om lønnsarten skal benyttes ved privatkjøring eller yrkeskjøring. Handyman Mobile vil oppdatere valgt tur fra kjøreboken med denne informasjonen.
  3. Brukere som har kjørebok må markeres i brukerinnstillingene GPS_Travellog_settings_user

  Bruk på Handyman Mobile

  Nå er Handyman Mobile klar til å benyttes sammen med kjøreboka. Før du kan hente turer fra kjøreboken må du logge deg inn på tjenesten:
  kjørebok_connections_norskUnder "Tilkoblinger" menyen under "Innstillinger" finner du stedet der bruker-id og passord skal angis kjørebok_bruker_passordAngi kundenummer, brukerid og passord som du har fått tildelt av kjørebok-administratoren. Kundenummer og brukerid angis i samme felt som vist på bildet over. Handyman vil koble seg til tjenesten med en gang slik at du kan være sikker på at du har oppgitt gyldig informasjon.
  kjørebok_meny_norskUnder "Tid / Annet" menyen i hovedmenyen finner du funksjonen for å hente turer fra kjøreboka. Når du velger denne hentes oppdatert liste med turer som er registrert i kjøreboka di. kjørebok_turer_norskListe med turer. Her kan du slå sammen flere turer til en, eller velge en tur for registrering på ordre.
  kjørebok_tur_detaljer_norskKlikker du på pilen til høyre for turen får du se litt mere detaljer om turen. kjørebok_h&c1_norskNår du klikker på en tur, kommer du inn i registreringsbildet. Den ordren som ble benyttes sist er sutomatisk valg, men du kan endre ordre her. Avhengig av hvilke lønnsarter som er konfigurert for registrering vil du få mulighet til å registrere kjøretid, kjørelengde og andre kostnader.
  kjørebok_h&c_kalkuler_norskUnder knappen "Kalkuler distanse" finner du hjelpefunksjoner for å beregne avstand mellom kontoret og endepunktet for turen. Dette er nyttig hvis du alltid skal fakturere kundene for kjøring fra kontroret. kjørebok_h&c_annet_norskValget "Andre kostnader" vises hvis det finnes beløps-lønnsarter som er konfigurert or bruk med kjørebok. Informajon om bompasseringer kan komme automatisk fra kjøreboka (Tilleggstjeneste)
  Når du trykker "Legg til" vil de bli en eller flere registreringer på ordren, og kjøreboka oppdateres med informasjon om at turen er benyttet for fakturering og hvilken ordre og hva som var formålet med turen hvis dette var fylt ut.

Lisensaktivering

 • Hvordan aktivere lisens i Handyman?
  Denne veiledningen tar for seg aktivering av lisens for aktuelt firma.
  1. Logg på maskinen der hovedinstallasjon til Handyman befinner seg
  2. Start Handyman ControlCenter
  3. Velg klienten du skal legge inn lisens på i listen under «Client name», og velg «Client licence»
  lisensaktivering
  1. Lim inn aktiveringsnøkkelen og trykk «Submit»
  lisensaktivering2
  1. Aktiveringen er nå utført!
 • Kan jeg starte opp uten lisens?
  Handyman kan ikke startes uten lisens. Fra versjon 6.2.936 og nyere så benytter vi et nytt lisenssystem som krever en aktiveringsnøkkel som utstedes av Handyman.
  • Aktiveringsnøkkel blir distribuert per epost til kunde.
  • Hvis du starter Handyman Office uten lisens får du umiddelbart spørsmål om aktiveringsnøkkel hvis denne ikke allerede er aktivert.

Handyman Mobile

 • Hvordan endre logo på rapportutskrifter for Handyman Mobile (AND)?
  1. Lag en logo i korrekt størrelse (logoen vi bruker som default er 170 x 44) med filnavn: logo.png. (viktig at filen heter eksakt dette)
  2. Logg deg på serveren(e) hvor synkserveren er installert
  3. Legg filen i Office installasjonen i mappen: DLL\Bin7\Templates\
 • Hvordan laste opp Handyman database fra Android enhet?
  1. Gå til Innstillinger
  and_db
  1. Velg “Systemverktøy”
  and_db2
  1. Velg “Last opp database”
  and_db3
  1. Hvis du har mottatt et saksnummer fra Support, huk av i boksen “Bruk supportnummer” og angi saksnummeret i feltet. Har du ikke mottatt saksnummer; klikk Ok (NB! Da er det viktig at vi får informasjon om dato og tidspunkt databasen ble lastet opp).
  and_db4
  1. Du vil se en fremdriftsbar og en beskjed om at opplastningen var vellykket.
 • Hva har vi tilgang til i Handyman Mobile og hvordan bruker vi dette?
  Handyman Mobile appen har tilgang til ditt Kamera, dine bilder og GPS. Kamera og bilder brukes, slik at disse kan legges ved ordrer. GPS benyttes til navigasjon til arbeidsstedet, og for å oppdatere posisjonen på arbeidsstedet på ordren. Den gjeldende GPS-posisjonen blir ikke lagret, eller sendt til andre brukere. Uansett benytter vi kun tilgangen til disse datene, så lenge appen er aktiv.

Logistikk

 • Kan jeg lese inn prislister laget i Excel?
  Ja det er mulig med følgende forutsetninger:
  1. Vare-/prisfilen har følgende struktur og oppbygning (kolonneoverskriftene må også være identiske og i korrekt rekkefølge):
  2. Lagre Excel-dokumentet i .csv format
  3. Åpne Handyman og naviger til Logistikk-menyen, og velg "Importer prisliste"prisfil9
  4.  Velg Grossist og klikk på "Read item file"
  5. For å finne .csv filen du nettopp lagret, velg å vise filer av typen CSV(*.csv), se pkt 1 under:  prisfil10
  6. Trykk "Open" og du har nå hentet frem filen.
  7. Følg så standard fremgangsmåte for å generere prislisten til slutt (se evt egen FAQ på dette)
 • Hvordan leser jeg inn en ny prisfil?
  For å lese inn prisfiler i Handyman må du ha hentet varefil og rabattfil fra grossisten. Informasjon om hvordan du henter dette får du fra grossisten. Når du har filene klare så gjør du følgende:
  1. Gå inn i Handyman > Logistikk > Velg "Importer prisliste":
  2. prisfil0
  3. Du vil da se dette vinduet:
  4. prisfil1
  5. Gå til flik: "Varefil" - Her leser du inn varefilen:
   1. Hvis du har varer liggende på denne grossisten fra tidligere må du slette disse varene før du leser inn varefilen, hvis du ikke har dette, gå rett til pkt x:
   2. Velg grossist i rullegardinmenyen "Grossist", og velg "Slett alle":
   3. prisfil2
   4. Velg "Les inn varefil"
   5. Finn frem til varefilen du har hentet fra grossisten og velg denne.
  6. Gå til fliken "Prispåslag". Her kan du legge inn/endre standardpåslag + evt legge til egne påslag på varegrupper
  7. prisfil3
   1. Hvis en vare skal ha et annet påslag enn standard, velg "Legg til" på venstre side
   2. Fyll inn fra og til varenummer + selve påslaget
  8. prisfil4
   1. Trykk Lagre
  9. Gå til flik "Rabattmatrise":
  10. prisfil5
   1. Her må du på samme måte som med varefilen slette alle på valgt grossist hvis det ligger data i dette bildet. (se pkt x).
   2. Når det er gjort gå til pkt 7
  11. Gå til flik "Prisliste". Det er her selve prislisten blir generert.
  12. prisfil6
   1. Velg grossist i rullegardinmenyen.
   2. Hvis det ligger varer registrert, slett alle (som for varefil og rabattmatrise)
   3. Før du oppdaterer prislisten må du velge riktig oppsett for kundepris på høyre side:
    1. Kundepris = Listepris + påslag
    2. Kundepris = Kostpris + påslag
   4. Velg så "Oppdater prisliste"
   5. Prislisten blir så generert. (Dette kan ta noen minutter avhengig av mengden varer)
   6. Når prislisten er oppdatert kan du lukke vinduet. Du kan nå jobbe videre i Handyman.
  13. Gå til Logistikk - Leverandør
   1. Her vil du nå se at grossisten har fått et visst antall varer:
  14. prisfil7