Et Handyman prosjekt inneholder alltid en veldefinert og utprøvd prosjektmetodikk

 

Viktigheten av et godt gjennomføringsprosjekt!

Suksessen ligger ikke kun i å ha god teknologi - like viktig er hvordan vi implementerer Handyman i din bedrift.

Handyman forstår at FieldService er en kritisk arbeidsprosess i et selskaps drift, og at strukturen av disse (underliggende) prosesser – menneskene samt teknologi – varierer fra en organisasjon til en annen. Som en IT-leverandør som tar fullt eierskap, er vi forberedt på å designe og levere den løsningen som er riktig for kundene.

I motsetning til andre IT-leverandører som utelukkende fokuserer på funksjonalitet og teknologi, tilbyr Handyman en rekke fordeler for å møte de unike behovene til våre kunder.
Vi tar oss tid til å forstå kundens behov, arbeidsprosess og organisasjon for å finne den rette løsningen hver gang.

Enten våre kunder er på jakt etter begrenset funksjonalitet eller en komplett ende-til-ende-løsning, kan vi tilby den riktige løsningen. Handyman er modulbasert, og inneholder en mengde muligheter for konfigurering.

Med  Handyman vil ditt feltpersonell kunne fullføre informasjon om arbeidsordre tildelt ham på hans smarttelefon/nettbrett. Med noen få klikk kan han registrere tid og materiell som forbrukes, fylle ut sjekklister og vedlikeholde protokoller, ta bilder eller se de tekniske detaljene for utstyret. Handyman gir en papir-fri mobil prosess med en løpende elektronisk informasjonsflyt mellom feltpersonellet og innebrukere.

Sammen med kundens prosjektteam kan Handyman utvikle en «Master Plan» for implementering av Handyman hos kunden. Masterplanen bør forstås som en retningslinje for kunden for implementering og bruk av en mobil løsning.

 

For deg som bedriftsleder er følgende viktig:

• Delegere prosjektledelse til en erfaren prosjektleder
• Sørg for at ressursene som arbeider for prosjektet er tilgjengelig
• Implementere en styringsgruppe
• Sats på en rask implementering med et lite og dedikert team
• Unngå lange komplekse prosjekter