7.9.5.146

 

08.06.2018 Versjon 795 (7.9.5.146)

Forbedringer

  • Vi har forbedret sorteringen av turer lastet ned fra Kjørebok
  • Navn på hovedansvarlig på ordren ble ikke vist på sjekklisterapporten
  • Serviceoppgaver som tilhører avsluttede ordre fjernes ved synkronisering av ferdig ordre. Ved oppgradering til denne versjonen så vil alle gamle service oppgaver som kan fjernes bli slettet.
  • Vi synkroniserer nå kun endrede service oppgaver.

Feilrettinger

  • Vi har rettet en feil som kunne stoppe applikasjonen ved lagring av dokumenter til google drive eller videresending til mail
  • Pris på favorittvare ble ikke oppdatert når pris på lager/prisliste ble oppdatert
  • Feil lønnsarttype kunne vises når man laster ned detaljer fra kjørebok og fører tid på disse
  • Sjekklisterapporten viste signatur fra ordre i stedet for signatur som tilhører sjekklisten.
  • Regler for automatisk avrunding av timer fungerte ikke som forventet ved kalkulering av stop – start tid.
  • Tidtaker for reisetid ble ikke stoppet som forventet når man starter arbeidstid.