Eiendomsforvaltning

Mobil ordrehåndtering for Facility Management-bedrifter

Facility management

Bransjens utfordringer.
Den største utfordringen i ledelse av feltoperatører/teknikere er den økende kompleksiteten i alt moderne utstyr, og utfordringen med å opprettholde angitte måle- og grenseverdier riktig. Videre er utfordringen rundt det å kontinuerlig lære seg og implementere ny teknologi.

Handyman effektiviserer driften.
Handyman kan bistå med å standardisere oppgavebeskrivelser og rutiner, inkludert veiledning og praktisk opplæring i utøvelsen av rutineoppgaver. Videre få tilgang til kritisk informasjon i felten slik at teknikere og operatører får umiddelbar tilgang til arbeidsordre, sikkerhetsplaner, jobb- eller lokasjonshistorikk, samt dele- og inventarlister via Handyman.

All nødvendig dokumentasjon kan tilgjengeliggjøres via Handyman på en mobil enhet, og videre kan operatøren bidra til å skape ny eller endre dokumentasjon allerede i felten.

I perioder hvor et anlegg har planlagt nedetid, kan Handyman hjelpe operatører/teknikere til å gjøre mer, slik at nedetiden på disse nøkkelkomponentene reduseres. SMS-varsling til berørte parter før og etter utførelse av jobb.

Kundecase

Sønnico

Ved å ta i bruk Handyman har vi effektivisert vår virksomhet
Gudmund Draugedalen, Head of IT, Sønnico