Olje og Gass

Mobilitet for olje og offshore-bransjen

Effektivisering med mobil ordrehåndtering og dokumentasjon for olje- og offshoresektoren.

oil_gas
Handyman gir økt effektivitet i driftsorganisasjonen.

Redusert tilgjengelighet av naturressurser, komplekse lovverk, lavere oljepris, politiske utfordringer, geografisk distanse til feltene og mange andre små og store saker driver kostnadene oppover i bransjen. Effektiv drift er i mange tilfeller avgjørende for å opprettholde og øke lønnsomheten i bransjen, samt overholde eksisterende og fremtidige lover og regler.

Effektive verktøy og dynamisk dataflyt er essensielt for å oppnå kontroll i driften og dermed være i stand til å levere tjenester som forventet.

Løsningen er å implementere elektronisk datafangst, intelligent kvalitetssikring, dynamisk planlegging, effektiv «dispatch» og oppdatert rapportering, m.a.o Handyman.

Det er lett å finne områder å forbedre, utfordringen er å finne standardiserte verktøy som muliggjør dekning for mer enn bare ett område av gangen. Det er enda færre som er i stand til å gjennomføre en virkelig prosjektleveranse. Det er ikke bare snakk om teknologi – det er like viktig å samtidig håndtere alle involverte mennesker. Handyman har kunnskap og erfaring til å levere komplekse og store implementeringsprosjekter, både i inn og utland – og i flere land parallelt.


Prosessen

Kundecase

Sønnico

Ved å ta i bruk Handyman har vi effektivisert vår virksomhet
Gudmund Draugedalen, Head of IT, Sønnico