Telecom

Mobil ordre og oppdragshåndtering for Telekom-bransjen

telecom

I telesektoren, er det særdeles viktig å være konkurransedyktig med henblikk på forvaltningen av teletjenester og forvaltningen av kundene. De nye trender i nettverksdesign inkludert nettverkskonvergens, krav til QoS og Service Level Agreements, og annen åpen tjenestearkitekturer, er påvirket av Service Management-systemer og -prosesser. På kundesiden ligger hovedfokus på å beholde de verdifulle kundene fremfor det å jakte nye. Å utøve den aller beste kundehåndtering i kundens livssyklus er sentralt i denne tilnærmingen.


Bransjeerfaring

Handyman tilbyr en tjenesteplattform som kan automatisere driftsprosesser og kostnadseffektivt skalere for å støtte store mengder abonnenter. Nye tjenester kan raskt opprettes, samtidig som den støtter kortere bestillingsintervaller og raskere problemløsning.

Innen telesektoren, er det typisk å fokusere kvalitetsmålinger på organisasjonsstruktur, brukere, driftstider, kostnader og kritisk oppetid;
Kundecase

Skagerak Elektro

Handyman har endret alle våre manuelle rutiner i forbindelse med timeregistrering
Erik Klausen, , Skagerak Elektro