Integrasjoner

Handyman Office utveksler data med andre systemer via et standardisert XML grensesnitt.

Nærmere 90% av våre kunder bruker Handyman kombinert med et annet IT-system. Vi har integrert Handyman med nærmere 35 forskjellige IT-systemer.

Nesten alle data og innstillinger basert på standardiserte XML grensesnitt blir automatisk importert og eksportert. Sammen med våre kunder arbeider vi kontinuerlig med å utvikle nye integrasjoner.

Handyman Xcom er vår egenutviklede integrasjonsmotor som er forhåndstilpasset Handyman. Av erfaring vet vi hvilke data som er viktig for våre kunder å utveksle med andre systemer og dette har vi ivaretatt i Xcom.

Handyman Xcom medfører kort integrasjonstid og reduserte prosjektkostnader. Som vi deretter kan standardisere og gjøre tilgjengelig for andre Handyman kunder. På denne måten fortsetter Handyman å vokse uten at det påvirker kjernen. Dette sikrer at vi opprettholder den grunnleggende stabiliteten og redusere komplikasjoner som kan oppstå når programvare er oppdatert.
En viktig fordel med det modulære design er det faktum at det tillater et selskap å velge de delene av Office-programmet som skal være tilgjengelig for ulike nivåer i virksomheten.

Noen av de integrasjoner vi leverer;

  • Visma
  • IFS
  • Agresso
  • SAP
  • Microsoft AX/Navision
  • Mamut