Handyman office

Ditt personlige kontrollrom

Oversikt og innsikt

Handyman Office er det sentrale knutepunktet i vårt mobile servicesystem, hvor Handyman Office er det viktigste verktøyet for kontorpersonellet, og Handyman Mobile er det daglige verktøyet for ansatte ute i felten. Handyman Office gjør det mulig å administrere, forvalte, og planlegge, samt ha kommunikasjon med underliggende enheter og økonomisystemer (eller andre sentrale forretningssystemer).

I motsetning til et økonomisystem er Handyman Office tilpasset arbeidsdagen til servicesjef eller prosjektleder. Her finnes komplett oversikt over ordre og prosjektstatus, samt en rekke rapporter som gir innsikt i oppdragene.

Handyman Office gir også mulighet for systemkonfigurasjon, administrasjon av grunndata og brukeradministrasjon. Den inneholder blant annet en funksjonalitet for å kunne lage kundespesifikke sjekklister, med tilhørende skjemaer. Disse skjemaene vil så bli brukt på den mobile enheten for å fange alle typer data på en arbeidsordre, f.eks vedlikeholdsprotokoller, sikkerhetsinstruksjoner, fangst av målerverdier osv.

Ordre kan opprettes i bedriftens eksisterende forretningssystem, for deretter å bli distribuert automatisk til servicepersonellets mobile enheter. Innsamlet informasjon (for eksempel arbeidstid, materialer og sjekklister) kan senere bli sendt tilbake fra Handyman til forretnings- og lønnssystemet.

Typiske brukere av Handyman Office har roller slik som: servicesjef, formenn, kundeansvarlige, kundeservice-ansatte og prosjektledere. Det er en rask og enkel sak å få en oversikt over pågående arbeidskapasitet og tilgjengelige ressurser. Handyman Office har et komplett utvalg av funksjoner for ordrehåndtering, rapportering og dokumentasjon.

 

Innenfor hvilke områder kan produktet brukes?

 • Installasjon & Service
 • Eiendomsforvaltning
 • Sikkerhetsinstallasjoner
 • Heis & Rulletrapp
 • Telecom & IT
 • Elektro og VVS
 • Ventilasjon og kulde
 • Bygg og Anlegg
 • Generell service
 • Inspeksjon / Sertifisering
 • Strøm og energi
 • Olje & Offshore
Kontakt oss

Fleksibelt og modulært design

En av de viktigste funksjonene i Handyman Office, er modulært design. Det er et åpent system som er designet for enkelt å utveksle data med andre systemer.

Handyman Office utveksler data med andre systemer via et standardisert XML grensesnitt. Nærmere 90% av våre kunder bruker Handyman kombinert med et annet IT-system. Vi har integrert Handyman med nærmere 35 forskjellige IT-systemer.

Noen eksempler: Visma, IFS, Agresso, SAP, Microsoft AX/Navision.

Kundehistorikk

Rapporter kan for eksempel genereres til å vise økonomisk historie for hver kunde, tidligere utførte oppdrag, spesifikke kundekontrakter og annen relevant dokumentasjon.reporting_office

 

Analyse

Handyman Office er et forretningskritisk verktøy

Handyman Office er mye mer enn bare et effektivt verktøy for å administrere mobile aktiviteter  og planlegging av arbeidet til feltpersonell – det er også et forretningsverktøy reporting_office_1som analyserer fortjeneste og lønnsomhet ned på kunde og ordrenivå! Sammen med Handyman Today gir dette tilgang til et omfattende utvalg av analyser, lønnsomhetsoppfølging og økt salg osv.

DETALJERTE ØKONOMISKE ANALYSER
Finansielle analyser kan utføres på kunde eller til og med ordrenivå, samt på spesifikke oppdrag og objekter.

RESSURSANALYSER
Sammen med Handyman Today finnes det funksjoner for å analysere graden av utnyttelse av egne ressurser. Det er også mulig å analysere graden av fakturering på avdelingsnivå og individnivå.

 

 

Last ned produktblad her…